Repo Icon

iGosu

iGosu's RepoTransparNC (iOS 10) - 1.0

0.00/5 (0 投票).

Hỗ trợ iOS 10

Làm thông báo của bạn trở nên trong suốt như iOS 9 !

Không có tuỳ chỉnh trong cài đặt.