Repo Icon

iGosu

iGosu's RepoOSRestoreXTerm - 1.3

0.00/5 (0 投票).

Tweak xoá Jailbreak iOS 10 bao gồm cả Cydia. Tweak " KHÔNG THỂ " khôi phục file hệ thống đã sửa hoặc đã xoá !

Hướng Dẫn :

1. Xoá các Tweak không cần thiết để quá trình diễn ra nhanh hơn, hãy xoá các tweak như filza, ifile, iCleaner, batterylife v.v không cần xoá các phụ trợ việc đó để cho OSRestoreXTerm làm

2. Cài đặt Tweak MTerminal từ Cydia. Xong đó hãy thêm nguồn coolstar.org/publicrepo và tải Stashing for iOS 9.2 - 10.2. Tweak sẽ chạy mất 1 khoảng tgian, xong đó hệ thống yêu cầu gì các bạn cứ làm theo. nếu yêu cầu khởi động lại thì hãy khởi động lại rồi Jailbreak lại tiếp tục bước 3

3. Chúng ta vào lại Cydia và tải tweak này. Xong đó thoát Cydia và bật Terminal lên và gõ như sau

su    [Return]. Đến đây hệ thống sẽ hỏi passwork. Mặc định là alpine . Gõ xong rồi bấm tiếp [return]. Sẽ hiện ra ...:/var/mobile root # 

OSRestore    [Return]. Đến đây Tweak sẽ bắt đầu hoạt động. Bạn hãy để Tweak chạy cho đến khi thông báo PLASE GO TO SETTING ... thì bạn hãy Vào cài đặt và xoá dòng 2

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !