Repo Icon

iGosu

iGosu's RepoClassicBanners - 1.0.7

0.00/5 (0 投票).

Hỗ trợ iOS 10

Khôi phục lại banner thông báo của iOS 9

Hiện chỉ có banner màn hình chính chưa phải hoàn toàn thông báo của iOS 9

Không có tuỳ chỉnh trong cài đặt.


Changelog

Đã hỗ trợ trả lời nhanh tin nhắn như iOS 9